Vi udføre

Midtjysk Lækagesøgning udføre højkvalitets arbejde indenfor:

Lækagesporing:

Vi udfører lækagesporing indenfor :
• Fugt/ fugtskader
• Rørsystemer
• Utætheder
• Rørskade
• Tæthedsprøvning/ vakuumtest
• Kuldebroer forårsaget af manglende
  isolering.
• mm.

termo
blowerdoor

Blower-door test:

Ifølge det nye bygningsreglement, der trådte i kraft 1.2.08 skal nybygninger overholde et tæthedskrav, og dermed leve op til de nye krav om energirigtig byggeri.

For at sikre, at tæthedskravet er opfyldt kræves en Blowerdoor-test. Denne test kaldes også en trykprøvning.

Trykprøvning af huse er et led i at sænke energiforbruget i Danmark. Det er vigtigt at huske, at et tæt hus naturligvis kræver ventilation, gennem ventilations kanaler eller ventilationsanlæg.

IR-Kamera
IR-Kamera

Blower-Door
Blower-Door